top of page

Uppdrag

Forsberg naturs kunder är ofta myndigheter och andra verksamheter som arbetar med viltförvaltning, kommunikation och naturvägledning, till exempel länsstyrelser, Naturvårdsverket och rovdjurscenter, men också universitet, kommuner, stiftelser, djurparker och företag.

 

Här kan du se ett urval av genomförda uppdrag.

Rovdjursförvaltning
Rovdjursförvaltning och andra viltfrågor

 • Skribent och sakkunnig i nationella förvaltningsplaner för rovdjur, älg och kronhjort (Naturvårdsverket)

 • Skribent och sakkunnig i regeringsuppdrag om grytanlagsprov samt i jakttidsberedning (Naturvårdsverket)

 • Planering och samordning och underlag för vägledningsarbete (Naturvårdsverket)

 • Projektledare för utvärdering av bidrag till rovdjursavvisande stängsel (Länsstyrelsen Värmland) 

 • Revidering av regional förvaltningsplan för stora rovdjur             (Länsstyrelsen Dalarna)

 • Arbete med toleransnivåplan för Idre nya sameby (Länsstyrelsen Dalarna)

 • Samordningsarbete för rapportering licensjakt björn (Länsstyrelsen Dalarna)

Miljökommunikation
Miljökommunikation och forskningskommunikation

 • Viltforskningskommunikatör (Naturvårdsverket)

 • Huvudförfattare till rapport om utvärdering av svensk viltforskning (Naturvårdsverket) 

 • Populärvetenskapliga sammanfattningar av forskningsresultat i Interreg-projektet Grensevilt (SLU)

 • Planering och samordning av Viltkonferensen, Viltförvaltarkonferensen och nordiskt samverkansmöte om rovdjursförvaltning (Naturvårdsverket)

 • Planering och samordning av webbinarieserie om illegal jakt och jaktsabotage (Rovdjurscentret De 5 Stora och Länsstyrelsen Värmland)

 • Planering och samordning av webbinarieserie för rovdjursinformatörer (Rovdjurscentret De 5 Stora)

Kommunikationsstöd
Kommunikationsstöd

 • Kommunikationsstöd inom rovdjursförvaltning (Länsstyrelsen Värmland)

 • Kommunikationsansvar, utveckling av IT-stöd för grön infrastruktur (Länsstyrelsernas gemensamma verksamhetsstöd) 

 • Strategi, publiceringsplan och innehåll för sociala medier      (Länsstyrelsen Värmland, Rovdjurscentret De 5 Stora m fl.)

 • Utarbetande av personas för grön handlingsplan                     (Länsstyrelsen Jönköping)

 • Verksamhetsutveckling, samverkan och kommunikationsstöd (Rovdjurscentrum Orsa och Rovdjurscentret De 5 Stora)

 • Verksamhetsutveckling och marknadsföring (flera naturturismaktörer)

Naturvägledning
Naturvägledning och naturinformation

 • Skylttexter till pollineringspark (Borlänge energi och Volt biologi)

 • Skylttexter till naturreservat (Sveaskog förvaltning AB)

 • Översyn av information, skyltmaterial och kommunikationsstrategi (Orsa rovdjurspark)

 • Inventering av utrustning, samordningsmöjligheter och behov av standardiseringar på naturum                                            (Länsstyrelsernas gemensamma verksamhetsstöd)

 • Revidering och kvalitetssäkring av guidningsunderlag                         (Orsa rovdjurspark)

 • Guidningsuppdrag om Dalarnas natur och kultur                          (Dalarnas museum m fl.)

bottom of page