top of page

Tjänster

Forsberg natur & kommunikation jobbar inom viltförvaltning, kommunikation och naturvägledning och kan fylla luckor i din verksamhet när tiden inte räcker till eller när du behöver särskild kompetens. Företaget jobbar alltid med ett hållbarhetsperspektiv och gör ofta uppdrag genom offentlig upphandling. Här hittar du exempel på tjänster som företaget kan hjälpa dig med.

 

Varmt välkommen att höra av dig om uppdrag och samarbeten!

Konsult viltfrågor
Rovdjursförvaltning och andra viltfrågor
 • Skribent och sakkunnig i bland annat utvärderingar, förvaltningsplaner och vägledningar

 • Kunskapsstöd och vägledningsarbete inom rovdjursförvaltning och andra viltfrågor

 • Handläggningsarbete

Konsult Forskningskommunikation
Miljökommunikation och forskningskommunikation
 • Kunskapsstöd och vägledning för kommunikation om rovdjur och rovdjursförvaltning

 • Populärvetenskapliga sammanfattningar av forskningsresultat och myndighetsbeslut

 • Planering av seminarier, fortbildning och konferenser om dialog och erfarenhetsutbyte inom vilt, natur, forskning och förvaltning

IMG_9434.jpg
Kommunikationsstöd
 • Kommunikationsplanering

 • Strategier och innehåll för webb och sociala medier

 • Projektledning

 • Skribentarbete

 • Hållbarhetskommunikation

 • Verksamhetsutveckling med fokus på kommunikation och samverkan

fabodar.jpg
Naturvägledning och naturinformation
 • Naturinformation för utställningar, parker och naturreservat, till exempel skyltar

 • Guidning om bland annat rovdjur och om Dalarnas natur och kultur

 • Skribent frilansartiklar

bottom of page